logo90

„Życiodajni” to społeczność rodzin i specjalistów, którzy dają empatię, bliskość i konkretne wsparcie. Spotykamy się i działamy od 2019. roku. Początkowo w ramach grupy nieformalnej, a następnie – od 2021. roku – jako Fundacja Życiodajni. Naszym celem jest udzielanie pomocy poszczególnym osobom oraz całym rodzinom w ich codziennych trudach. Wyjątkową troską otaczamy rodziców, którzy spodziewają się potomstwa. 

OBSZAR DZIAŁANIA

WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE

Nasza oferta skierowana jest do różnych grup odbiorców (dzieci, młodzież, osoby dorosłe – w tym rodzice, małżeństwa – oraz całe rodziny). Prowadzimy i organizujemy:

 1. Pomoc kobietom w ciąży;
 2. Konsultacje psychologiczne;
 3. Psychoterapie;
 4. Grupy wsparcia;
 5. Warsztaty, szkolenia, wykłady inspirujące w duchu Rodzicielstwa Bliskości i Porozumienia bez Przemocy (NVC).

Więcej informacji i rejestracja w godzinach do 10:00 do 18:00: kontakt@zyciodajni.pl, tel. 661 919 099

SPOŁECZNOŚĆ MAŁŻEŃSTW

Ważną gałąź naszej fundacji stanowi społeczność małżeństw, które wspierają ojców i matki w ciąży, są gotowe towarzyszyć w poszukiwaniach możliwych form wsparcia.

ARTMAGEDON

Tworzymy wyjątkową przestrzeń – pracownię Artmagedon. Tutaj można zasmakować i doświadczać sztuki w praktyce. Jesteśmy głęboko przekonani, że spotkania, rozmowy oraz działania artystyczne posiadają wielką wartość – jako element budujący relacje i więzi, zarówno z innymi ludźmi, jak też z samym sobą.

Kontakt: https://www.facebook.com/pracownia.artmagedon

SPECJALIŚCI

Mgr Renata Szyszkiewicz-Dobrowolska, psycholog, psychoterapeuta

Ukończyła studia Psychoterapii w Medycznym Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Sekcji Psychoterapii. Obecnie: w trakcie zdobywania certyfikatu PTP Szkolenie specjalistyczne I stopnia w zakresie „Psychodramy według Moreno” w Krakowie (grupa „J-I”).

„Swój warsztat i wiedzę wciąż rozwijam. Biorę udział w dodatkowych seminariach klinicznych prowadzonych przez superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej. Obecnie korzystam z programu szkolenia w zakresie intensywnej krótkoterminowej  psychoterapii dynamicznej ISTDP. Uzyskałam tytuł trenera PRAID w zakresie szkolenia kandydatów na rodziców zastępczych. Od 2008. roku prowadzę prywatny gabinet psychoterapeutyczny. We współpracy z Urzędem Miasta Augustowa i Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Augustowie  prowadzę Punkt Konsultacyjny dla osób dorosłych uzależnionych, współuzależnionych oraz Punkt Konsultacyjny dla dzieci i młodzieży w Augustowie. Od kilku lat współpracuję – jako psychoterapeuta-psycholog – z NZOZ Medicus w Grajewie i od około dwóch lat – ze Szpitalem Psychiatrycznym w Grajewie. Współpracuję także z Sądem Rejonowym w Augustowie – uczestnicząc w przesłuchaniach, jako biegły psycholog do spraw nieletnich. Pracuję pod stałą superwizją.” 

Obszar działalności:

 1. Psychoterapia indywidualna osób dorosłych;  
 2. Konsultacja par;
 3. Psychoterapia dzieci i młodzieży.

Mgr Iwona Osiecka, psycholog. Specjalność: psychologia rozwojowa i wychowawcza.

Mediator rodzinny; specjalista i trener mediacji rówieśniczych; socjoterapeuta; trener Szkoły dla Rodziców i Wychowawców; specjalista Porozumienia bez Przemocy; nauczyciel Naturalnego Rozpoznawania Płodności metodą Rötzera;          pasjonatka zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. 

„Uczę siebie oraz innych, jak być sobą. Wraz z mężem wychowuję siedmioro dzieci. Z wyżyn Nieba wspiera nas dwóch synów. 

Pracuję głównie z rodzicami – wspieram ich w relacji małżeńskiej, w procesie wychowawczym, pomagam rozpoznać płodność. Jako mediator pomagam wzajemnie się usłyszeć skonfliktowanym stronom. Lubię pracę z młodzieżą w procesie socjoterapii. Kształcę się w duchu Rodzicielstwa Bliskości oraz Porozumienia bez Przemocy. Codziennie odkrywam, że podstawą rozwoju jest przebywanie w ciszy.”

1.Konsultacje psychologiczne w zakresie:

 • małżeństwo i rodzina;
 • rozpoznawanie płodności;
 • dzieci i młodzież;
 • rodzina po rozstaniu; 
 • zaburzenia zdrowia psychicznego. 

2. Mediacje rodzinne, karne i gospodarcze.

Mgr Mariusz Daniel Nowak, psycholog.

 • psycholog UKSW w Warszawie; 
 • licencjat z zakresu filozofii i pedagogiki;
 • biegły z zakresu opiniowania w sprawach opiekuńczych i nieletnich; 
 • stwierdzenie nieważności małżeństwa;  
 • badania na broń, ochrona, prokuratorzy, sędziowie i inne; 
 • specjalista w zakresie pracy psychologicznej terapeutycznej i diagnostycznej z dziećmi i młodzieżą;
 • specjalista w sprawach interwencji kryzysowej.

„Jestem mężem jednej żony i ojcem siedmiorga dzieci. Jako człowiek wierzący, staram się postrzegać inne osoby jako dar,  który jest w relacjach realizowany. Rozwijam w sobie wiele pasji w obrębie ekologii życia człowieka.  Wspólnie z małżonką angażuję się w przeróżne aktywności – działamy na rzecz szerszej społeczności. 

Jestem osobą otwartą; w mojej pracy skupiam się na odnajdywaniu w człowieku zasobów koniecznych do rozwiązań jego wewnętrznych problemów psychologicznych. Staram się dobierać takie metody diagnostyczne i terapeutyczne, które będą adekwatne do zaistniałej sytuacji danej osoby.”

Obszar działalności:

 1. Terapia indywidualna:
 • rozwój osobisty;
 • samoocena;
 • uzależnienia;
 • przemoc;
 • traumatologia;
 • fobie;
 • tanatopsychologia.

2. Terapia w zakresie psychoseksualnośći człowieka 

3. Terapia par, mediacje małżeńskie i rodzinne. 

4. Wsparcie psychologiczne w sytuacjach kryzysowych.

5. Treningi umiejętności rodzicielskich.

ŻYCIODAJNE MAŁŻEŃSTWA

Skontaktuj się z wybranym przez siebie małżeństwem

DOŁĄCZ DO ŻYCIODAJNYCH

„Życiodajni” to społeczność rodzin i specjalistów, którzy dają empatię, bliskość i konkretne wsparcie. 

NAPISZ DO NASWSPIERAJĄ NAS